Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası:
Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi
Çanakkale, 25-27 Ekim, 2018

 

Konferans Programı

Birinci Gün // 25 Ekim 2018 Perşembe   Konferans Programı İndir


Yer: İÇDAŞ KONGRE MERKEZİ

09:00 – 10:00 -KONGRE KAYIT

10:00 – 10:15 AÇILIŞ TÖRENİ (İstiklâl Marşı-Kur’ân-ı Kerîm Tilaveti)

10:15 – 10:45 PROTOKOL KONUŞMALARI

 1. Prof. Dr. Şevket YAVUZ (ÇOMÜ - İlâhiyât Fakültesi Dekanı)
 2. Arif GÖKCE (Çanakkale Müftüsü)
 3. Prof. Dr. Yücel ACER (ÇOMÜ Rektörü)
 4. Av. Bülent TURAN (Çanakkale Milletvekili)
 5. Orhan TAVLI (Çanakkale Valisi)
 6. Prof. Dr. İbrahim KALIN (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü)

10:45 – 11:00 AÇILIŞ KONUŞMASI

 1. Prof. Dr. Ali ERBAŞ (Diyanet İşleri Başkanı / Kongre Onursal Başkanı)

11:00- 11: 30 AÇILIŞ TEBLİĞİ

 1. Prof. Dr. Saadettin Ökten, “Medeniyet Tasavvurumuzda Şehir”

11:30 – 13:00 AÇILIŞ OTURUMU: “Kongreyi Çerçevelemek” (İÇDAŞ) Oturum Başkanı: Ali Erbaş

 1. Prof. Dr. Celal Türer, “Mekan: Aşkın Olana Bir Çağrı”
 2. Prof. Dr. Şevket Yavuz, “Homeros’ta Din ve Tarih: Mitos ile Logos Sarkacında İlyada’yı Yeniden Okumak”
 3. Prof. Dr. Ahmet Kavas, “İslam Medeniyetinin Afrika’da Parladığı Şehirler”
 4. Dr. Ahmet Esenkaya, “Payitahtın Güney Kapısı Çanakkale’de Medeniyet Merkezi İstanbul’u Savunmak (1915)”

13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ (ÖSEM)

14:00 – 15:15 2. OTURUM (Sevim Buluç Oditoryumu/SBO) Oturum Başkanı: Şevket Yavuz

 1. Prof. Dr. Mehmet Evkuran, “İslam Çevre Ahlakı, Şehir ve Değerler: Medine-i Fâzıla'dan Medine-i Fâsıta'ya Dönüşen Mekânlar Üzerine Teolojik Bir Tartışma”
 2. Doç. Dr. Hatice Toksöz, “Medeniyet İnşasında Toplumsal Birliğin Anlam ve Önemi: Sevgi ve Ülfet Kavramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme”
 3. Dr. Sinan Doğan, “İdeal İnsandaki Ebedileşme Özlemi ve Mekan-İnsan İlişkisine Etkisi”

14:00 – 15:15 3. OTURUM (Mustafa Aksoy Amfisi /MAA) Oturum Başkanı: Oturum Başkanı: Ahmet Esenkaya

 1. Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, “Çanakkale Yöresinde Manevi Ziyaret Yerleri”
 2. Doç. Dr. Hamit Arbaş, “Şehrin Sessiz Tanıkları”
 3. Dr. Halim Işık, “İmroz/Gökçeada’da Hıristiyanlık Tarihi, Kilise ve Halk Mimarisi”
 4. Arş. Gör. Yusuf Yıkmaz, “Kont Edward Raczynski'nin 1814'te Çıktığı Çanakkale Seyahatinde Coğrafyaya ve Bölge Halkına Dair Müşahede ve İntibaları”

15:15 – 15:30 ÇAY KAHVE ARASI

15:30 – 17:00 4. OTURUM (MAA) Oturum Başkanı: Osman Murat Deniz

 1. Prof. Dr. Şevket Yavuz, “The Wind Brings Captivity: Gregory Palamas and his Construction of the Other and Perception of Space (Gelibolu and Vicinity)”
 2. Dr. Mithat Atabay, “Demokrat Parti Döneminde Troia Üzerinden Çanakkale'nin Turizm Şehri Haline Getirme Projesi”
 3. Dr. M. Saleem Beg, “Architecture and the Changing Typography of a City: The Case Study of the City of Srinagar”
 4. Dr. Tudor Cosmin Ciocan, “The Critical Role of Religious Community Life in the City”

15:30 – 17:00 5. OTURUM (SBO) Oturum Başkanı: Ömer Faruk Teber

 1. Prof. Dr. Ömer Bozkurt, “Fizyonomik Açıdan Şehirler ya da Kıyafetname-i Müdün”
 2. Dr. Fatih Özkan, “Troia'dan Çanakkale'ye Mekânı Mayalayan Düşünceler”
 3. Dr. Osman Cengiz, “Osmanlı Şehri Üzerine: Medine ve Burgh’un Ontolojisi”
 4. Dr. Tuğba Aydeniz, “Osmanlıların Çanakkale’ye Doğru İlerlemeleri: Fetih, İskan ve İmar”

17:00- 17:30 ÇAY KAHVE ARASI

19:00-20:00 AKŞAM YEMEĞİ

İkinci Gün // 26 Ekim 2018 Cuma Konferans Programı İndir


Yer: TROIA KÜLTÜR MERKEZİ

10:00 – 11:00 6. OTURUM (MAA) Oturum Başkanı: Cengiz Şişman

 1. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, “Türk Kültüründe Türk – İslâm Anlayışı ve Yaşanan Yanlışlıklar !..”
 2. Prof. Dr. Vejdi Bilgin, “Şehir, Din ve Medenilik Denkleminin Bozulması Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”
 3. Dr. Hayati Tetik, “Manevi Değerler Bağlamında Kültürün Şehirleşmeye Etkisi”

10:00 – 11:00 7. OTURUM (SBO) Oturum Başkanı: Abdurrahman Güzel

 1. Prof. Dr. Recep Çiğdem, “Şehir Özelinde Fukahaü’l Emsar Kavramının Tahlili”
 2. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban, “Kur’an-ı Kerim’de Değer Atfedilen Mekânlar ve Özellikleri”
 3. Dr. Üzeyir Durmuş, “Toplumun Manen İnşâsı Bağlamında Önemli Bir Değer: Namaz (Gelibolulu Ahmed Bîcân'ın Envarü'l Âşikîn Adlı Eserindeki Hadis Rivayetleri Özelinde Bir Değerlendirme)”

11:00 – 11:15 ÇAY-KAHVE ARASI

11:15 – 12:15 8. OTURUM (MAA) Oturum Başkanı: Rüstem Aslan

 1. Dr. Osman Murat Deniz, “Antik Yunanda Felsefe ve Şehir İlişkisi”
 2. Dr. Necmiye Saltık Postallı, “Şehir ve Dil”
 3. Öğr. Gör. Mehmet Latif Bakış, “Bilincin İnşasında Mimarinin Rolü”

11:15 – 12:15 9. OTURUM (SBO) Oturum Başkanı: Reyhan Körpe

 1. Dr. Hayrettin Parlakyıldız-N. Ayşim Parlakyıldız, “Şehir, Kültür, Dil ve İnsan Bağlamında Çanakkale”
 2. Doç. Dr. Nurten Kımter, “Personality of Mehmet Akif Ersoy Within the Context of the Relation between Values Psychology and Personality”
 3. Dr. Ahmet Bayındır, “Küresel Yalnızlık”

12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 – 15:30 10. OTURUM (MAA) Oturum Başkanı: Omar Irfan

 1. Prof. Dr. Bayram Dalkılıç/Dr. Yakup Akyüz, “Troia Savaşının Trajedi Yazarları Üzerindeki Etkisi”
 2. Doç. Dr. Dilek, Çetindaş, “Şehre Mitolojinin Tanıklığından Bakmak”
 3. Arş. Gör. Tahsin Yurttaş, “İnancın Nazmı ve Nizamı: Şiir ve Şehir olarak Destanlar (Şiirin Mitoloji, Din ve Şehirle İlişkisi)”

14:00 – 15:30 11. OTURUM (SBO) Oturum Başkanı: Nurettin Aslan

 1. Prof. Dr. Rüstem Aslan, “Büyük İskender’den Günümüze Bir Coğrafyanın Kutsallaştırılması ve Troya Tarihi Milli Parkı”
 2. Prof. Dr. Erhan Öztepe, “Çok Tanrılı İnanıştan Aziz Paulus'a; İnanç ekseninde Alexandria Troas”
 3. Doç. Dr. Reyhan Körpe, “Kutsal Alanlardan Tapınağa: Troia’ın Kuruluşunda Dinin Rolü”
 4. Doç. Dr. Ali Sönmez, “Osmanlı Kültürel Miras Algısı Bağlamında Troia Örneği”

15:30 – 15:45 ÇAY-KAHVE ARASI

15:45 – 17:00 12. OTURUM (MAA) Oturum Başkanı: Vedat Çalışkan

 1. Doç. Dr. Cengiz Sisman, “Home to Messiah: Sabbatai Sevi’s Canakkale Days”
 2. Dr. Anzavur Demirpolat, “Türkiye'de Şehir, Din ve Sermaye İlişkisi: Çanakkale MÜSİAD Örneği”
 3. Doç. Dr. İrfan A. Omar, “al-Khidr (Hizir) and the Sacralization of Space”
 4. Doç. Dr. Nurten Kımter, “Certain Factors Having Impact on the Human and Moral Values of High School Students: Case of Çanakkale Province”

15:45 – 17:00 13. OTURUM (SBO) Oturum Başkanı: Celal Türer

 1. Prof. Dr. Ömer Faruk Teber, “Gelibolulu Mustafa Âlî'ye Göre Sufilik ve Bektaşi Geleneği”
 2. Doç. Dr. Osman Demir, “Çanakkale’nin Önemli Değerlerinden Ahmedi Bican’ın Acaibü’l Mahlukat ve Garaib’ül Masnuat Tercümesi”
 3. Dr. Sema Özdemir, “Yazıcıoğlu Mehmed Bican’ın Muhammediye Adlı Eseri Çerçevesinde Hakikat-i Muhammediye Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”
 4. Arş Gör. Ayşe Mine Akar, “Üç Müellif Bir Eser: Yazıcızâde Mehmed, Ahmed Bîcân ve Bahâizâd Abdurrahîm'in Kitâbu'l-müntehâ'ları”

17:00 – 17:30 ÇAY-KAHVE ARASI

17:30 – 18:30 DEĞERLENDİRME OTURUMU

 1. Kongre Hazırlama Komisyonu Üyeleri
 2. Katılımcıları Temsilen 3 Misafir Akademisyen-Yazar

19:30 KONGRE GALA YEMEĞİ

    Konferans Programı İndir


Tercihli Çanakkale Gezisi

 1. ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ-GELİBOLU TURU
 2. TROİA ÇEVRESİ, MÜZESİ GEZİSİ


Prof. Dr. Abdurrahman Güzel (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Kavas (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Dalkılıç (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal Türer (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Erhan Öztepe (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Evkuran (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Bozkurt (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer Faruk Teber (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep Çiğdem (Harran üniversitesi)

Prof. Dr. Rüstem Aslan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Saadettin Ökten (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Dr. Şevket Yavuz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Vejdi Bilgin (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Yücel Acer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Sönmez (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Cengiz Şişman (University of Houston, CL, USA)

Doç. Dr. Dilek Çetindaş (Erzurum Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Hamit Arbaş (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice Toksöz (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. İrfan A. Omar (Marquette University, WI, USA)

Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Nurten Kımter (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Demir (Hacı Bayram Veli Üni./Misafir Öğr. Üyesi, University Bonn, Germany)

Doç. Dr. Reyhan Körpe (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Ahmet Bayındır (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Dr. Ahmet Esenkaya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Anzavur Demirpolat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Fatih Özkan (Gazi Üniversitesi)

Dr. Halim Işık (Trakya Üniversitesi)

Dr. Hayati Tetik (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Dr. Hayrettin Parlakyıldız (Cyprus Science University, KKTC)

Dr. M. Saleem Beg (Adjunct Faculty Central University of Jammu, CU, Kashmir)

Dr. Mithat Atabay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. N. Ayşim Parlakyıldız (Cyprus Science University)

Dr. Necmiye Saltık Postallı (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Osman Cengiz (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Osman Murat Deniz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Sema Özdemir (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Tudor Cosmin Ciocan (Universitatea Ovidius Constanţa, Romania)

Dr. Tuğba Aydeniz (Karabük Üniversitesi)

Dr. Üzeyir Durmuş (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Yakup Akyüz (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Öğretim Görevlisi Mehmet Latif Bakış (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Araştırma Görevlisi Ayşe Mine Akar (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Araştırma Görevlisi Tahsin Yurttaş (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Araştırma Görevlisi Yusuf Yıkmaz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Uzman Sinan Doğan (Atatürk Üniversitesi)

İyi Eğitim, İyi Bilim, İyi Bir Gelecek...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Konferansa hemen kaydol!

Kayıt olabilmek için degerlervesehir@gmail.com adresine bildiri özetiniz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. E-posta adresinize Kullanıcı adı ve Şifreniz gönderilecektir. Bu kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra bildiri özetinizi sisteme yükleyebilir ve süreci takip edebilirsiniz.

Hesabınıza erişmek için kullanıcı adı ve parolanızı düzgün bir şekilde girin.
Doldurulması zorunlu olan alanlar işaretiyle belirtilmiştir.

Üye Giriş

 

Konferans katılımcıları için konaklama imkanları.

 

 


 

Sosyal Ağlar

Konferansı sosyal ağlarda takip edin.